ZKUŠEBNÍ ŘÁD

Standard plemene / Podmínky chovnosti / Zkušební řád

 

Zkušební řády ke ztažení zde 

Kompletní novelizované zkušební řády pro lovecké psy platné od 1.1.2008 byly vydány ČMMJ v knižní podobě. Lze je zakoupit na ČMMJ Jungmannova 25, Praha 1 nebo na OMS.